Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Parafili Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Parafili (CİNSEL DAVRANIŞ SAPMALARI)


Parafili nedir? Parafiri bir çeşit cinsel bozukluktuk. Parafililer yani parafiri hastalığı yaşayan her kimse cinsel açıdan anormal olan nesneleri çekici bulur. Karşı cinsin normal insanlar tarafından kabul edilen bölgeleri yerine başka yerlerine veya tamamen cansız nesnelere aşırı derecede çekici bulmasıdır….

Freud’a göre yetişkinlikte görülen cinsel davranış sapmaları çocuğun Oidipal dönemde karşılaştığı sorunlarla da yakından alakalıdır. Cinsel Davranış Sapmalarının yani Parafili’nin birçok psikolog veya psikiyatriste göre farklı sebepleri ve kökenleri vardır. Freud’a göre erken çocukluk yıllarında cinsellikte ortaya çıkan bazı problemler yetişkinlik döneminde kendini göstererek o yıllara doğru bir gerilemeye yol açar ve bu tarz sapmalar görülür. Kimi psikologlara göre ise bireyselliklerine kavuşamamış ve otoriter anne imgesinden kurtulamamış kişiler kimliklerini sürdürememe korkusunu yenmek ve kafalarındaki imgelere karşı bir zafer kazanmak için bir ilaçmışçasına bu sapmalara yönelirler. Cinsel sapmalar arasında Sadizim ve Mazoşizm de yer alır.

Araştırmalarda kadının mazoşizme; erkeğin ise sadizime daha yatkın olduğu ortaya çıkmıştır. Freud da sadist davranışların kökenini aslında mazoşist eğilimlerden aldığı sonucuna ulaşmıştır. Yani bir başka kişiye acı vermekten dolayı yaşanan haz ve doyum aslında acı çeken o kişiyle özdeşleşme ve mazoşist isteklerin o kişiye yansıtılıp onunla özdeşleşilmesi sonucu yaşanır. Psikolog Gabbard’a göre ise kurulan sadist düşlerin temelinde çocuklukta kendilerine yönelen cinsel ve bedensel saldırıları tersine çevirme ve öç alma kontrol kurma duygusunu tatma isteği vardır.

Mazoşizm ve Sadizimin yanında teşhircilik röntgencilik fetişizm gibi davranışlar da cinsel sapmalar arasında yer alır. Aslen Parafili’ler iki ana gruba ayrılır. Bunlardan biricinsel davranış seçimindeki anormalliklere göre sınıflandırılmıştır:

Frotterizm : Halk arasında “fortçuluk” olarak adlandırılan “sürtünmecilik” hastalığıdır.

Koprofili: Dışkıdan cinsel haz alma.

Skatoloji: Cinsel ima taşıyan konuşma biçimleri ile cinsel haz alma durumu.

Sadizm ve Mazoşizm: Acı çekmekten veya acı vermekten cinsel haz alma.

Röntgencilik: Bir başkasını çıplak ya da cinsel ilişki sırasında izleyerek cinsel haz alma durumu.

Asiksifili: Bir başkası tarafından boğulma eylemi sırasında cinsel haz alma durumu.

Teşhircilik: Başkalarına cinsel organını onların rızası olmadan göstererek bundan cinsel haz alma durumu.

İkinci grupta ise cinsel obje seçimindeki anormallikler yer alır:

Fetişizm: Cinsel bölge olmayan belirli bir objeden yoğun bir biçimde cinsel haz alma durumu.

Transvestizm: Transvestit çoğu kez erkektir, karşı cinsin giysilerini sık sık yalnız iç çamaşırlarını giymekten cinsel doyum elde eder. Bu tür insanlar hemen her zaman cinsel ilgilenmelerinde heteroseksüeldirler, yalnız kadın giysileri giyme isteklerini önleyememektedirler. Kadından çok erkek olduklarını bilirler ve erkeklerle cinsel ilişki kurma arzusunda değildirler. İçinde bulundukları güçlükler, çoğunlukla başkalarının onların aktivitelerini benimsememeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Erkek giysileri giyme kadınlarda yaygınlaştığı için, dişi transvestitler problem değildirler. Fakat yüksek ökçeli ayakkabılar ve eteklikle sokakta giden bir erkek, yadırganır, yasal ve toplumsal sorun olur. Transvestitin tedavi olmak istediği durumlarda, psikoterapi yoluyla iyileştirme sözkonusu olabilir.

Pedofili: Bebeklere ve çocuklara cinsel yönden ilgi duyma durumu.
Zoofili: Hayvanlara karşı cinsel istek duyma durumu.
Nekrofili: Ölü insanlara karşı cinsel istek duyma durumudur.

Amerika Psikiyatri Derneği cinsel davranış sapmalarının kıstaslarını son yıllarda oldukça sınırlamıştır çünkü cinsel tercihlerin yargılayıcısı olmaktan haklı olarak kaçınmaktadır. Bir davranışın cinsel davranış bozukluğu olarak nitelendirilebilmesi için

- İnsan olmayan objelerin kullanılması
- Kişinin cinsel partnerine ya da kendisine ciddi anlamda acı vermesi
- Partnerini ya da kendisini aşağılayıcı davranışlarda bulunması
- Cinsel davranışların; çocuklara insan ya da canlı olmayanlara veya rızası olmayan yetişkinlere yöneltilmesi kıstasları ele alınmaktadır.

Tüm bu Parafililer yine Freudyen bir bakış açısıyla Oidipal dönemdeki kimi işleyiş bozuklukları veya çocuklukta yaşanan kimi tatsız olaylarla veya kimi psikologlar ve psikiyatrlar tarafından “yok olma tehlikesiyle karşılaşılan veya bir anne-baba modeli altında ezilen kimliği ispat etme çabasının yansıması”; ya da “şiddet duygularının cinsel şekle bürünmesi” şeklinde açıklansa da Parafili vakalarına henüz kesin açıklamalar getirilebilmiş değildir


Parafili Resimleri

  • 0
    Parafili Nedir 3 yıl önce

    Parafili Nedir

Parafili Sunumları

Parafili Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Parafili Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Parafili Nedir
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Parafili
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin